close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYPLOMACJA DLA BIZNESU

 • Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) w Oslo został zlikwidowany z dniem 28 lutego 2018 r.

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i Zagraniczne Biuro Handlowe w Oslo przejęły zadania, które były dotychczas realizowane przez WPHI - w tym m.in.:


  • udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),

  • współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesowego,

  • organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,

  • weryfikację partnerów biznesowych,

  • organizację misji gospodarczych,

  • pomoc we wprowadzeniu produktów na rynek,

  • tworzenie kampanii promocyjnych i medialnych.


  Zagraniczne Biuro Handlowe nie wchodzi - w przeciwieństwie do WPHI – w skład struktury placówki dyplomatycznej.

  Zagraniczne Biuro Handlowe w Oslo
  tel.: +47 462 43 456
  Martalena Madej - kierownik biura
  e-mail: martalena.madej@paih.gov.pl
  norway.trade.gov.pl

  Pozostałe informacje dot. ZBH zamieszczone są na stronie PAIH: https://www.paih.gov.pl/o_agencji/Zagraniczne_Biura_Handlowe#


  Ambasada RP w Oslo będzie kontynuowała dotychczasowe działania na rzecz wspierania polskich interesów polityczno-gospodarczych w Królestwie Norwegii m.in. poprzez:


  • ochronę praw i interesów polskich podmiotów gospodarczych i podejmowanie interwencji wobec władz norweskich w przypadku ich naruszania,

  • promowanie Polski jako wiarygodnego partnera w kontaktach handlowych i inwestycyjnych oraz polskich osiągnięć gospodarczych,

  • rozbudowę polsko –norweskiej bazy traktatowej i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego.


  W tych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt na adres:

  Ambasada RP w Oslo

  Olav Kyrres plass 1,   0244 Oslo

  Tel.: (0047) 24 110 850

  Fax: (0047) 22 444 839

  E-mail: oslo.info@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: