close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT - WYDZIAŁ KONSULARNY

 • Wydział Konsularny

  Ambasady RP w Oslo

   

  Adres: Drammensveien 171, 0277 Oslo

   

   

  Adres do korespondencji:
   
  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade

  Drammensveien 171, 0277 Oslo

  PO Box 4091 AMB

  0244 Oslo

   

  Telefon:  00 47 24110877 

  Fax:       00 47 24110878

   

  Adres e-mail:  oslo.amb.wk@msz.gov.pl
  Informujemy, że nie odpowiadamy na anonimową pocztę elektroniczną.

  Zapytania kierowane pocztą elektroniczną powinny zawierać imię lub imiona, nazwisko oraz adres zamieszkania autora.

  Zapytanie nie spełniające powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

   

   

   
   
  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt w Wydziale Konsularnym.
  Aby zapisać się na spotkanie należy wejść na stronę
  https://secure.e-konsulat.gov.pl
   

  Godziny przyjęć interesantów:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 14.00
  Środa:  12.00 - 17.00

   

  Telefony przyjmujemy:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 15.00
  Środa:  10.00 - 16.00

   

   

   

  Święta i dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i Norwegii w 2018 r.
  (w te dni Wydział Konsularny będzie nieczynny):

   

   

  Święta i dni wolne w Polsce w 2018 r.:

  1 stycznia  (poniedziałek) - Nowy Rok

  6 stycznia  (sobota) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

  1 kwietnia  (niedziela) - Wielkanoc

  2 kwietnia  (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja  (wtorek) - Święto Pracy

  3 maja  (czwartek) - Święto Konstytucji 3 Maja

  20 maja  (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

  31 maja  (czwartek) - Boże Ciało

  15 sierpnia  (Środa) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  1 listopada  (czwartek) - Wszystkich Świętych

  11 listopada  (niedziela) - Święto Niepodległości

  25 grudnia  (wtorek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

  26 grudnia  (Środa) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

  Święta i dni wolne w Norwegii w 2018 r.:

  1 stycznia  (poniedziałek) - Nowy Rok

  29 marca (czwartek) - Wielki Czwartek

  30 marca (piątek) – Wielki Piątek

  1 kwietnia  (niedziela) - Wielkanoc

  2 kwietnia  (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja  (wtorek) - Święto Pracy

  10 maja (czwartek) – Dzień Wniebowstąpienia

  17 maja (czwartek) – Święto konstytucji

  20 maja  (niedziela) - Zielone Świątki

  21 maja (poniedziałek) – Zielone Świątki

  25 grudnia (wtorek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

  26 grudnia (środa) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

  Wydział Konsularny informuje o decyzji władz norweskich tymczasowego wznowienia z dniem 26 listopada 2015 r. kontroli granicznej, wz. z potrzebą wzmożenia kontroli nad napływem uchodźców do Norwegii. Kontrole zostaną wprowadzone wobec pasażerów podróżujących drogą promową ze Szwecji, Danii i Niemiec oraz na granicy Norwegii ze Szwecją. Operatorzy promów zostali zobowiązani do nie wpuszczania na ich pokład osób nie posiadających wymaganych dokumentów podróży.

   

  Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1274 , która wprowadza między innymi tryb postępowania przed konsulem.

  Istotną zmianą jest, iż wnioski o wszczęcie postępowania, zgodnie z art. 74 ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), składa się ustnie lub pisemnie. Oznacza to, że wnioski składa się osobiście w urzędzie lub pocztą. We wniosku zamieszcza się (art. 75 ustawy):  żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis oraz adres zamieszkania.

  Jeżeli wniosek nie czyni zadość powyższym wymaganiom, pozostawia się go bez rozpoznania.

  Wniosek, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), może być  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), jeśli opatrzony jest podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli została udostępniona.

   

  Korespondencja kierowana aktualnie na skrzynki poczty elektronicznej urzędów konsularnych nie jest kierowana za pomocą ESP, a co za tym idzie, wymiana korespondencji tą drogą może służyć jedynie przekazywaniu informacji, a nie kierowaniu wniosków przez interesantów i załatwianiu spraw przez konsula.

   

  Brak udostępnienia ESP determinuje także, iż w urzędach nie korzystających z tego rozwiązania, nie będą również miały zastosowania przepisy regulujące składanie wniosków o wszczęcie postępowania za jej pomocą (art. 75 ust. 2 ustawy). Nie będzie miało również miejsca doręczanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń (art. 68 ustawy).

   

  Opłaty konsularnej w kasie Urzędu dokonuje się wyłącznie w gotówce. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania przelewu.

   

  UWAGA!!!

  PRZY PŁATNOŚCIACH PRZELEWEM (np. z zagranicy, w tym z Polski) należy zaznaczyć podczas dokonywania zlecenia przelewu, że WSZYSTKIE KOSZTY (po stronie banku wysyłającego, jak i przyjmującego wpłatę) PONOSI OSOBA/PODMIOT ZLECAJĄCY PRZELEW.

   

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          SHEDNO22

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

   

  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego.

   

   

  TELEFON ALARMOWY: 00 47 91337757 – WYŁĄCZNIE do zgłaszania wyjątkowych sytuacji nadzwyczajnych, dotyczących np. wypadków, zgonów. Linia czynna poza godzinami pracy urzędu.

   

  Wydział Konsularny uprzejmie wyjaśnia, iż TELEFON ALARMOWY  NIE JEST telefonem informacyjnym, ani nie służy do umawiania wizyt w Wydziale Konsularnym.

  Pod w/w numerem NIE UDZIELA SIĘ standardowych informacji, które dostępne są na stronie internetowej placówki i ponadto są udzielane w godzinach pracy Wydziału Konsularnego.

   

   


  W sprawach skarg i wniosków Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje w środy, w godzinach 15-17.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: