close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • UWAGA:

  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt  w Wydziale Konsularnym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego. Aby zapisać się na spotkanie w sprawie obywatelskiej należy wejść na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

  Wnioski składa się osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo po wcześniejszym umówieniu wizyty.

   

  Informujemy, że dokumenty w sprawach obywatelstwa (zrzeczenie, nadanie, przywrócenie, poświadczenie) są przyjmowane jedynie w ramach wizyt w sprawach obywatelskich

  Od osób, które zapisały się na sprawy prawne lub paszportowe, a chcą złożyć dokumenty w sprawie obywatelskiej, dokumenty w sprawie obywatelskiej nie będą przyjmowane.

   

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
  2. dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska – kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, akt zmiany imienia lub nazwiska, itp.);
  3. oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe (do wglądu);
  4. w przypadku gdy wnioskodawca urodził się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców;
  5. akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka).

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

  Opłata konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wynosi 770 NOK. Opłata winna być wniesiona z góry wraz z wnioskiem i towarzyszącymi mu dokumentami.


  Płatności należy dokonać gotówką w kasie Wydziału Konsularnego lub ewentualnie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przelewem na konto Ambasady:

   

  UWAGA!!!

  PRZY PŁATNOŚCIACH PRZELEWEM (np. z zagranicy, w tym z Polski) należy zaznaczyć podczas dokonywania zlecenia przelewu, że WSZYSTKIE KOSZTY (po stronie banku wysyłającego, jak i przyjmującego wpłatę) PONOSI OSOBA/PODMIOT ZLECAJĄCY PRZELEW.

   

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          SHEDNO22

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

   

  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego. Do czasu potwierdzenia przez księgowość wpływu środków na konto Ambasady sprawa zostaje zawieszona, a w przypadku braku potwierdzenia wpływu środków, po 14 dniach od złożenia dokumentów wniosek zostanie pozostawiony bez dalszego biegu a sprawa zakończona.

   

  Taryfa Opłat Konsularnych - kliknij  tutaj>>

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: