close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (należy okazać dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie w Norwegii oraz norweską kartę pobytu).

   

  Uprzejmie informujemy, że rejestracja na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej w zakresie spraw prawnych (link do strony zapisów: https://secure.e-konsulat.gov.pl ).

   

  Przed wypełnienie wniosku prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

   

   

   

  W celu ubiegania się o Kartę Polaka należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek;
  • zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego);
  • pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego złożoną przez konsulem .
  • oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być m.in.:
   • polskie dokumenty tożsamości;
   • polskie dokumenty tożsamości rodziców, dziadków;
   • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
   • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
   • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
   • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
   • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
   • zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej, organizacji polonijnej i społeczności polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie minimum ostatnich 3 lat;
   • prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  Jeśli do wniosku są dołączane współczesne, nowe wyciągi aktów stanu cywilnego (wyciągi z aktów urodzenia, ślubu, śmierci, etc.), należy składać pełne odpisy (wyciągi). Dotyczy to zarówno wyciągów z zagranicznych, jak i z polskich, urzędów stanu cywilnego.

   

  Dokumenty zagraniczne wystawione w innych językach niż polski wymagają przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   

  Wszystkie druki oraz cała procedura przyznawania Karty Polaka są bezpłatne.

   

  UWAGA!

  Integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego oraz polskiej kultury i zwyczajów.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: