close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Wydział Konsularny

  Ambasady RP w Oslo

   

  Adres: Drammensveien 171, 0277 Oslo

   

   

  Adres do korespondencji:
   
  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade

  Drammensveien 171, 0277 Oslo

  PO Box 4091 AMB

  0244 Oslo

   

  Telefon:  00 47 24110877 

  Fax:       00 47 24110878

   

  Adres e-mail:  oslo.amb.wk@msz.gov.pl
  Informujemy, że nie odpowiadamy na anonimową pocztę elektroniczną.

  Zapytania kierowane pocztą elektroniczną powinny zawierać imię lub imiona, nazwisko oraz adres zamieszkania autora.

  Zapytanie nie spełniające powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

   

   

   
   
  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt w Wydziale Konsularnym.
  Aby zapisać się na spotkanie należy wejść na stronę
  https://secure.e-konsulat.gov.pl
   

  Godziny przyjęć interesantów:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 14.00
  Środa:  12.00 - 17.00

   

  Telefony przyjmujemy:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 15.00
  Środa:  10.00 - 16.00

   

   

   

  Święta i dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i Norwegii w 2019 r.

  (w te dni Wydział Konsularny będzie nieczynny):

   

  Dni wolne od pracy w Polsce w 2019 r.:

   

  1 stycznia  (wtorek) – Nowy Rok

  22 kwietnia (poniedziałek) –  Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja  (środa) – Święto Pracy

  3 maja  (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja

  20 czerwca  (czwartek) – Boże Ciało

  15 sierpnia  (czwartek) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  1 listopada  (piątek) – Wszystkich Świętych

  11 listopada  (poniedziałek) – Święto Niepodległości

  25 grudnia  (Środa) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

  26 grudnia  (czwartek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

   

  Dni wolne od pracy w Norwegii w 2019 r.:

   

  1 stycznia  (poniedziałek) – Nowy Rok

  18 kwietnia (czwartek) – Wielki Czwartek

  19 kwietnia (piątek) – Wielki Piątek

  22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

  17 maja (piątek) – Święto konstytucji

  30 maja (czwartek) – Dzień Wniebowstąpienia

  10 czerwca (poniedziałek) – Zielone Świątki

  25 grudnia (wtorek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

  26 grudnia (środa) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

   

  Opłaty konsularne w kasie Urzędu dokonuje się wyłącznie w gotówce.

   

  Zgodnie z informacją opublikowaną przez Norges Bank, Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo informuje, że stare banknoty o nominałach 100 i 200 NOK z dniem 30 maja 2018 r. zostają wycofane z obiegu.

  W związku z powyższym, począwszy od 28 maja 2018 r., banknoty te nie będą przyjmowane przez nasz urząd.

   

   

  Wydział Konsularny informuje o decyzji władz norweskich tymczasowego wznowienia z dniem 26 listopada 2015 r. kontroli granicznej, wz. z potrzebą wzmożenia kontroli nad napływem uchodźców do Norwegii. Kontrole zostaną wprowadzone wobec pasażerów podróżujących drogą promową ze Szwecji, Danii i Niemiec oraz na granicy Norwegii ze Szwecją. Operatorzy promów zostali zobowiązani do nie wpuszczania na ich pokład osób nie posiadających wymaganych dokumentów podróży.

   

  Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1274 , która wprowadza między innymi tryb postępowania przed konsulem.

  Istotną zmianą jest, iż wnioski o wszczęcie postępowania, zgodnie z art. 74 ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), składa się ustnie lub pisemnie. Oznacza to, że wnioski składa się osobiście w urzędzie lub pocztą. We wniosku zamieszcza się (art. 75 ustawy):  żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis oraz adres zamieszkania.

  Jeżeli wniosek nie czyni zadość powyższym wymaganiom, pozostawia się go bez rozpoznania.

   

  Wniosek, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), może być  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), jeśli opatrzony jest podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli została udostępniona.

  Korespondencja kierowana aktualnie na skrzynki poczty elektronicznej urzędów konsularnych nie jest kierowana za pomocą ESP, a co za tym idzie, wymiana korespondencji tą drogą może służyć jedynie przekazywaniu informacji, a nie kierowaniu wniosków przez interesantów i załatwianiu spraw przez konsula.

  Brak udostępnienia ESP determinuje także, iż w urzędach nie korzystających z tego rozwiązania, nie będą również miały zastosowania przepisy regulujące składanie wniosków o wszczęcie postępowania za jej pomocą (art. 75 ust. 2 ustawy). Nie będzie miało również miejsca doręczanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń (art. 68 ustawy).

   

  Zapytania kierowane zwykłą pocztą elektroniczną powinny również zawierać imię lub imiona, nazwisko oraz adres zamieszkania autora.

  Zapytanie pozostanie bez odpowiedzi, jeżeli nie czyni zadość powyższym wymogom.

   

  UWAGA!!!

  PRZY PŁATNOŚCIACH PRZELEWEM (np. z zagranicy, w tym z Polski) należy zaznaczyć podczas dokonywania zlecenia przelewu, że WSZYSTKIE KOSZTY (po stronie banku wysyłającego, jak i przyjmującego wpłatę) PONOSI OSOBA/PODMIOT ZLECAJĄCY PRZELEW.

   

  Rachunek bankowy Wydziału Konsularnego w Oslo:

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          SHEDNO22

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

   

  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego.

   

   

   

  TELEFON ALARMOWY: 00 47 91337757 – WYŁĄCZNIE do zgłaszania wyjątkowych sytuacji nadzwyczajnych, dotyczących np. wypadków, zgonów. Linia czynna poza godzinami pracy urzędu.

   

  Wydział Konsularny uprzejmie wyjaśnia, iż TELEFON ALARMOWY  NIE JEST telefonem informacyjnym, ani nie służy do umawiania wizyt w Wydziale Konsularnym.

  Pod w/w numerem NIE UDZIELA SIĘ standardowych informacji, które dostępne są na stronie internetowej placówki i ponadto są udzielane w godzinach pracy Wydziału Konsularnego.

   

   

   

   

  W sprawach skarg i wniosków Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje w środy, w godzinach 15-17.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: