close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REJESTRACJA ZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 • UWAGA:

  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt w sprawach prawnych w Wydziale Konsularnym. Aby zapisać się na spotkanie należy wejść na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Rejestracja aktu zgonu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści norweskiego aktu zgonu do polskiego rejestru. Po dokonanej rejestracji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu zgonu, który zawiera adnotację o dokonanej rejestracji.

   

  Wniosek o rejestrację aktu zgonu może złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce osobiście lub poprzez pełnomocnika osoba mająca interes faktyczny w rejestracji dokumentu potwierdzającego zgon lub jeśli osoba zmarła nie posiadała rodziny w Polsce można skorzystać z pośrednictwa konsula.

   

  Rejestracja jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny akt zgonu, posiadał polski akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze (urodzenie, małżeństwo, itd.), a także jeśli jest to konieczne ze względu na żądanie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiegania się dla dziecka o polski dokument tożsamości lub nadanie dziecku numeru PESEL.

   

  Dokonanie rejestracji aktu zgonu nie jest warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

   

  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. tłumacz przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. konsula.

   

   

  W celu umówienia wizyty w spawie prawnej należy wejść na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

  Osoba ubiegająca się o rejestrację aktu zgonu za pośrednictwem konsula powinna przedłożyć osobiście lub drogą pocztową następujące dokumenty:

   

  • wniosek ze wskazaniem wybranego przez wnioskodawcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  • oryginał aktu zgonu - Melding om dødsfall. W przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wystawienia dokumentu jest Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji);
  • tłumaczenie aktu zgonu dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

  Aby pobrać wniosek kliknij tutaj>>

   

  UWAGA:

  Jeśli rejestracji aktu zgonu rodzina zmarłej osoby dokonuje sama w Polsce, oryginał norweskiego aktu zgonu (Melding om dødsfall) musi być opatrzony norweską pieczęcią Apostille.

  Więcej informacji o pieczęci Apostille - kliknij tutaj>>

   

  Opłata za opracowanie i przekazanie dokumentów do kraju  wynosi 481 NOK.

  W przypadku konieczności sporządzenia tłumaczenia dokumentu zagranicznego (Melding om dødsfall)  na język polski pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 289,- NOK za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

   

  Opłaty można wnosić gotówką w kasie urzędu lub przelewem bankowym, na którym widnieje imię oraz nazwisko wnioskodawcy oraz imię i nazwisko dziecka (celem identyfikacji sprawy).

   

  UWAGA!!!

  PRZY PŁATNOŚCIACH PRZELEWEM (np. z zagranicy, w tym z Polski) należy zaznaczyć podczas dokonywania zlecenia przelewu, że WSZYSTKIE KOSZTY (po stronie banku wysyłającego, jak i przyjmującego wpłatę) PONOSI OSOBA/PODMIOT ZLECAJĄCY PRZELEW.

   

  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego.

                                                                             

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          SHEDNO22

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

   

   

   

  Taryfa Opłat Konsularnych - kliknij  tutaj>>

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064);

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: