close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKIE SZKOŁY W NORWEGII / LEGITYMACJE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 • Legitymacje dla uczniów i nauczycieli

   

  Z inicjatywy Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, Sejm RP przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

  Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydawać będą konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły – na terenie Norwegii właściwy będzie konsul w Oslo. W większości przypadków rodzice składają wniosek za pośrednictwem szkoły i odbierają legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami.

   

  Aby dowiedzieć się więcej na temat kategorii szkół, których uczniowie uprawnieni są do otrzymania legitymacji, szczegółowego zakresu ulg itp., prosimy kliknąć tutaj. 

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów wniosek o legitymację ucznia może złożyć rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim.

   

  Szkoła powinna złożyć następujący komplet dokumentów:

   

  1. wniosek. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie pobierania nauki”. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należy dołączać zdjęcia;
  2. kopię ważnego dokumentu tożsamości dziecka;
  3. zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim”;
  4. upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji. Legitymacje będą mogły być wysłane przez konsulat pocztą do przedstawiciela szkoły bez opłaty za przesyłkę, a następnie zostaną wydane uczniom przez szkołę.

   

  Pobranie wniosku o wydanie legitymacji ucznia - kliknij tutaj>>

   

  Rodzic lub opiekun prawny może także złożyć wniosek bezpośrednio do konsula wraz z następującymi dokumentami dodatkowymi: kopią ważnego dokumentu tożsamości dziecka; kopią aktu urodzenia dziecka w celu potwierdzenia więzi rodzicielskiej; zaświadczeniem wydanym przez szkołę „potwierdzającym pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim”.

  Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora.

  W sytuacji wysyłania dokumentacji pocztą do konsulatu – podpis rodzica na oryginale wniosku powinien być potwierdzony przez notariusza publicznego (norweskiego lub polskiego) lub szkołę.

  Rodzic będzie mógł odebrać legitymację w konsulacie legitymując się ważnym dokumentem tożsamości.

  Jeśli legitymacja ma być wysłana pocztą do rodzica, rodzic musi dołączyć pisemny wniosek o wysyłkę legitymacji na wskazany adres w Norwegii i uiścić opłatę za przesyłkę pocztową w wysokości 140 NOK.

   

  Złożenie wniosków o legitymację dla nauczyciela – prosimy nauczycieli o kontakt z daną szkołą.  

   

   

   

   

  Poniżej znajdą Państwo wykaz polskich szkół w Norwegii wg miast:

   

   

  BERGEN

   

  Polska Szkoła w BERGEN

   

  Strona www:  http://www.polskaszkolawbergen.no/

  Adres: Lyshovden Skole, Lillehatten 3, 5148 Fyllingsdalen, Bergen

  tel. +47 46225267

  email: sammenibergen@gmail.com

  Koordynator d/s dydaktycznych: Iwona Mazurek - Orłowska

   

   

  FREDRIKSTAD

   

  Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we FREDRIKSTAD

   

  Strona www:  http://szkolapolska.com.pl/

  Dyrektor Zbigniew Górski

  Dyrektor dydaktyczny Aleksandra Adamik

  e-mail: szkolapolska@fredrikstad.com.pl

  Zajęcia odbywają się w: Cicignon skole, Skolegata 2, 1606 Fredrikstad

  Adres pocztowy: Polsk Lørdagsskole Cicignongt. 5, 1606 Fredrikstad

   

   

  KRISTIANSAND

   

  Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Kristiansand

  Strona www: http://www.szkolakristiansand.no

  Email: szkola@jszweb.com

  Telefon: +47 90409553
  Dyrektor Szkoły: Joanna Webersik

  Rada Szkoły: Agniszka Kapral, Sylwia Åsmundsen, Joanna Bromberg


  Adres pocztowy:
  Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand,
  Måltrostveien 11 B,
  4626 Kristiansand
  Norwegia

   

  Adres zajęć lekcyjnych:

  Kongsgård Allé 20

  4631 Kristiansand

  Norwegia

   

   

  OSLO

   

  1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w OSLO

   

  Strona www:  http://oslo.orpeg.pl/

  podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki RP, a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie.

   

  Dyrektor KATARZYNA SŁABOWSKA - WACHOWIAK, tel. kom.: 92290808, e-mail: k.wachowiak@wp.pl

  Zajęcia odbywają się w: Tøyen Skole - Hagegata 19, 0577 Oslo

   

   

  2. Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w OSLO

   

  Strona www:  http://www.szkolapolska.no/

   

  Dyrektor HANNA SAND

  e-mail:  dyrektor@szkolapolska.no

  Zajęcia odbywają się w: Rustad skole - Paal Bergs vei 30, 0692 Oslo

  Adres pocztowy: Polsk Lørdagsskole, Postboks 2931 Tøyen, 0608 Oslo

   

   

  PORSGRUNN

   

  Polska Szkoła Społeczna i Przedszkole im. Marka Grechuty w PORSGRUNN

   

  Strona www:  www.polska.szkolasobotnia.no

   

  Dyrektor Katarzyna Baranowska, tel. +47 90813785

  e-mail: polskieprzedszkole@wp.pl

  Wicedyrektor Katarzyna Konkel-Ptak

  e-mail: konkelptak33@gmail.com

  Rektor Andrzej Rodzeń, tel. +47 90776115

  e-mail: arodzen@yahoo.no

  Adres szkoły: Grønli skole, Rønningveien 85, 3925 Porsgrunn  

  Adres korespondencyjny: Langeduken 11 b, 3731 Skien Norwegia 

   

   

  STAVANGER

   

  Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w STAVANGER

   

  Strona www:  http://szkolawstavanger.no

  Telefon kontaktowy w tygodniu poniedziałek-piątek po godz.18:00 oraz w soboty w czasie trwania zajęć: 998-546-91

  e-mail: szkola.sobotnia@gmail.com

  FB: http://www.facebook.com/szkolawstavanger

  Dyrektor Antoni Czajkowski: dyrekcja@szkolawstavanger.no
  Zajęcia odbywają się w: Tjensvoll Skole, Tjensvollveien 54, 4021 Stavanger

  Adres pocztowy: Polsk Skole i Stavanger, Postboksnr. 3012, 4392 Sandnes

   

   

  TRONDHEIM

   

  Szkoła Kultury Polskiej w TRONDHEIM

   

  Strona www:  http://www.polska-szkola.pl/mod/data/www.polonia.trondheim.no/szkola

  Dyrektor Monika Stec

  tel. +4746255299, e-mail: szkola@polonia.trondheim.no

  Zajęcia odbywają się w soboty w pomieszczeniach socjalnych St. Olav domkirke, Schirmers gate 1, 7012 Trondheim.

  Adres pocztowy: Polsk Lørdagsskole i Trondheim, Lundåsen 6a, 7089 Trondheim

   

   

  SZKOŁY SOBOTNIE/NIEDZIELNE PRZY PARAFIACH KATOLICKICH W NORWEGII

   

  Informacji udzielają poszczególne parafie.

  Strona www:  http://www.katolicki.no/

   

   

  PORTAL EDUKACYJNY KHAN ACADEMY

   

  Strona www:  https://pl.khanacademy.org/ 

   

   

  BEZPŁATNA POLSKA E-SZKOŁA

   

  Link do informacji

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: