close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 lipca 2017

  Podwójna ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności przyznanych Panu Wiesławowi Janowi Jankowskiemu i Panu Krzysztofowi Kapicy odbyła się w Ambasadzie.

  W dniu 3 lipca br. chargé d'affaires Ambasady RP, Radca Minister Marian Siemakowicz  wręczył odznaczenia obu Panom w obecności rodzin, Konsula RP Sławomira Kowalskiego i zespołu ambasady.

  Odznaczenie KrzyżWolności i Solidarności jest przyznawane zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989.

   

                                                                         

   

  Pan Wiesław Jan Jankowski  został uhonorowany  za wieloletnią działalność opozycyjną. Będąc pracownikiem Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu prowadził intensywną działalną związkową i aktywnie uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ Solidarność. Za prowadzoną działalność został dwukrotnie internowany.

   

  Pan Krzysztof Kapica, który pracował w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni i był aktywnym działaczem NSZZ Solidarności, kontynuował działalność opozycyjną w stanie wojennym. Otrzymał wyrok za redagowanie i drukowanie pisma podziemnego.

   

         

                                 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: