close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 września 2017

  Praktyki zwalczania handlu ludźmi w Norwegii były tematem wizyty studyjnej przedstawicieli MSWiA, Policji i Straży Granicznej.

  Delegacja przebywała w Oslo w dniach 20-22 września. Delegaci odbyli spotkanie z partnerami norweskimi w Dyrekcji ds. Policji z przedstawicielami Centrum Koordynacji Walki z Handlem Ludźmi oraz norweskiej Policji Kryminalnej (KRIPOS).Tematyka wizyty studyjnej koncentrowała się na zagrożeniu handlem ludźmi w odniesieniu do obywateli RP, ale była także okazją do spojrzenia na skalę zjawiska także w odniesieniu do innych narodowości.

   

  W Ambasadzie  RP w Oslo odbyło się seminarium, w którym ze strony norweskiej udział wzięli: Biuro Międzynarodowej Organizacji Migracji (IOM), Dyrekcja ds. Cudzoziemców (UDI), ROSA (skrót od: Reestablishment, Optimal legal aid, Safe place to stay, Assistance / prowadzi m.in. całodobową infolinię), Czerwony Krzyż, NAV (odpowiednik polskiego ZUS), CARITAS, Salvation Army, The Church City Mission in Oslo, Kirkens Bymisjon Oslo.

   

  W panelach były poruszane takie tematy, jak identyfikacja osób będących ofiarami handlu ludźmi i potencjalnie narażonych na wykorzystywanie oraz pomoc i reintegracja tych osób ze społeczeństwem norweskim (w tym procedury i warunki osiedlania się i nabywania prawa pobytu), opieka medyczna, kursy języka norweskiego, edukacja, etc.  Omawiano też system wspierania powrotu do państw pochodzenia i monitoring sytuacji takich osób na miejscu.

   

  Delegacja odwiedziła ośrodek prowadzony przez The Nadheim Church City Mission (Nadheim Kirkens Bymisjon – Oslo) dla ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego kobiet.

   

  Wizyta polskiej delegacji w Norwegii została zrealizowana w ramach projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. “Podnoszenie świadomości Polaków, którzy mogą stać się ofiarami handlu ludźmi w związku z wyjazdem za granicę”. 

  delMSWiA
  delMSWiA
  delMSWiA
  delMSWiA

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: