close

 • Trofast mot mitt Fedreland, Republikken Polen

   

 • INFORMASJØN ANGÅENDE TILLATELSE TIL Å INNFØRE JAKTVÅPEN TIL POLEN

 • Utlendinger som planlegger en jakttur til Polen må skaffe seg en tillatelse for å innføre våpen til Polen. Følgende dokumenter må sendes til Konsulatet ved Den Polske Republikkens Ambassade i Oslo:

   

  bekreftet kopi av pass (politi eller Notarius Publikus)

  bekreftet kopi av våpentillatelse (politi eller Notarius Publikus)

  utfylt søknadskjema (last ned søknadskjema har)

  bekreftelse på bestilling av jakttur til Polen gjennom et polsk reisebyrå

  registreringsnummer tildelt av Miljødepartementet i Warszawa (registreringen skjer gjennom polsk reise - eller jaktbyrå).

   

  Gebyret for tillatelse til å innføre våpen til Polen er 577 NOK pluss 165 NOK for rekommandert brev. Gebyret kan innbetales på Ambassadens konto, som er følgende: 9001.23.06198, SpareBank1 Oslo Akershus, Youngstorget 5, 0181 Oslo. I det siste tilfelle skal man sende kopi av innbetalingsblanketten sammen med dokumentene, til:

  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade
  Drammensveien 171, 0277 Oslo
  PO Box 4091 AMB
  0244 Oslo

   

  Tillatelse til innførsel av våpen og ammunisjon til Den Polske Republikkens territorium erstatter våpentillatelse og gir tillatelse til å frakte våpen og ammunisjon ut av landet i løpet av 30 dager etter at de ble tatt inn til landet.

  I attestens gyldighetsperiode kan man bruke den til innkjøp av ammunisjon til våpen beskrevet i attesten (det gjelder innføring av våpen i jakt-øyemed eller for å delta i sportsarrangementer – art. 42 av Loven 1 og 2 om våpen og ammunisjon av den 21. Mai 1999, /Lovjournalen nr 53, pos. 549/).

   

  Etter loven blir reglene for inn- og utførsel av våpen for utlendinger følgende:

   

  ¤ Inn – og utførsel av våpen og ammunisjon til jakt og sportsforemål av utlendinger kan utelukkende forekomme etter attest utstedt av polsk konsul.

  1. Attesten fra konsul erstatter våpentillatelse og er gyldig i 30 dager fra innførselsdatoen for våpen og ammunisjon.
  2. Hvis attestens gyldighetsperiode har utløpt, må man omgående deponere våpen og ammunisjon til nærmeste politikontor – på stedet hvor man oppholder seg.
  3. Våpen tillatelse utstedes ikke til: - personer som ikke har fylt 21 år, - psykisk syke, - personer som viser tegn til ”vesentlige forstyrrelser i psykologisk adferd”, - personer avhengige av alkohol eller psykoaktive stoffer.
  4. Innførsel av våpen skal anmeldes hos tollmyndighetene umiddelbart etter å ha passert Polens grense.

  Utlendinger som reiser til Polen for å delta i jakt kan innføre våpen og ammunisjon til våpen i et antall som ikke overskrider 100 stykker i alt. Jakt i Polen kan utelukkende arrangeres av byråer/institusjoner som har fått konsesjon fra Det Polske Departement for naturvern, naturrikdom og skogbruk.

  Print Print Share: