close

 • Trofast mot mitt Fedreland, Republikken Polen

   

 • NÆRINGSLIVSDIPLOMATI

 • I henhold til utviklings- og finansministerens forordning av den 13. september 2017 ble Avdeling for å fremme handel og investeringer (WPHI) i Oslo stengt den 28. februar 2018.

   

  Det polske investerings- og handelsbyrået  AS og Handelskontoret i Oslo har overtatt oppgaver som til nå var realisert av WPHI, derunder bl. a.:
  • informasjon om markedet (analyser, rapporter, veiledninger),
  • skape nettverk med lokale bedrifter og institusjoner,
  • arrangere kurs for polske og utenlandske selskaper,
  • verifisere forretningspartnere,
  • arrangere næringslivsmisjoner,
  • bistand i å introdusere produkter på markedet,
  • organisere kampanjer og mediekampanjer.
  Handelskontor er ikke - i motsetning til WPHI – en del av Ambassaden.
   
  Handelskontor i Oslo
  tlf .: +47 96880775
  Martalena Madej - kontorleder
  e-post: martalena.madej@paih.gov.pl
  norway.trade.gov.pl
  Ytterligere informasjon om kontoret er tilgjengelig på hjemmesiden til Det polske investerings- og handelsbyrået :

  https://www.paih.gov.pl/o_agencji/Zagraniczne_Biura_Handlowe#

   

  Republikken Polens Ambassade i Oslo vil fortsette sin nåværende virksomhet for å støtte polske politisk-økonomiske interesser i Norge bl. a. gjennom å:
  • beskytte rettigheter og interesser til polske næringslivsaktører og intervenere hos norske myndigheter i tilfeller der de er krenket,
  • fremme Polen som en troverdig partner i kommersielle- og investeringskontakter samt polske økonomiske suksesser,
  • bygge opp den polsk-norske traktatbasen og skape et vennlig juridisk miljø.

   
  Vennligst kontakt oss i overnevnte saker på følgende adresse:
  Republikken Polens Ambassade i Oslo

  Olav Kyrres plass 1,   0244 Oslo

  Tel.: (0047) 24 110 850

  Fax: (0047) 22 444 839

  E-mail: oslo.info@msz.gov.pl

   

   

   

  Print Print Share: